­

Gyeong-Rye

Beste leden,
Graag jullie aandacht voor:

  • Herfstvakantie : 18 t/m 22 oktober. Deze week is er geen training.
  • Na de herfstvakantie vinden alle donderdag- en vrijdagtrainingen weer plaats op onze vertrouwde locatie ’t Maerlant Lyceum (Ingang Neuhuyskade).
    Wij starten hier donderdag de 28e. Tijden ongewijzigd.
  • Toeschouwers en ouders zijn weer welkom op alle locaties.

Dear members,

Please pay attention to:

  • Autumn holidays : 18 to 22 October. There will be no training this week.
  • After the autumn break, all Thursday and Friday training sessions will take place again at our original location 't Maerlant Lyceum (Entrance Neuhuyskade).
    At this location we will start Thursday the 28th. Time schedule unchanged.
  • Spectators and parents are welcome again at all locations.

We hope to see you again soon!

Franklin, Rob, Hans, Ferdi, Ed, Dennis, Marc, Niels, Arva, Boyd, Saad, Elena

De contributie bedraagt :
bij 1 x p.w. trainen    € 22,50 p.m.
bij 2-5 p.w. trainen    € 25,00 p.m.

De contributie dient vooraf via 2 halfjaarlijkse termijnen te worden overgemaakt op giro:

NL17INGB0003385111
t.n.v. GEONG-RYE
Den Haag

Contributie 2 maal per jaar van elk 5 maanden dient vooruit te worden betaald:
Sep – Jan  moet betaald zijn voor eind augustus
Feb – Jun  moet betaald zijn voor eind januari

Halfjaarlijkse termijnen:
1 x p.w. trainen    € 112,50
2-5 p.w. trainen    € 125,00 

­